CÙM CHẾT GIÁ RẺ CHẤT LƯỢNG

Giàn giáo Hoàng Kim, chuyên sản xuất – cung cấp : Cùm chết, cùm khóa giáo, cùm xoay , cùm khóa xoay, cùm xoay d49, cùm chết, cùm tĩnh, cùm cố định, cùm giàn giáo giá rẻ và các loại thiết bị ngành xây dựng công trình.